Learning Management System@ECE

You are not logged in. (Login)
Skip Main menuSkip Facebook

Facebook

 • ประกาศ

  Login เข้าใช้งานระบบ LMS ไม่ได้ติดต่อที่

  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 84

  โดยระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและภาควิชาให้ชัดเจน


  นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 สามารถ Login เข้าระบบ LMS ได้โดยใช้ Username ที่ทางมหาลัยกำหนดให้ และใช้ Password 123456 ในการ login

  ตัวอย่างการ Login

  Username: 56010126xxxxx
  Password: 123456

  หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการ Login เข้าระบบในครั้งแรกแล้วให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยคลิกที่นี่

  วิธีการใช้งานระบบแจ้งปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECE    คลิก

  ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปใส่ profile ของตนเอง ขอให้อัพโหลดด้วยครับ

 • นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการสั่งซื้อของทำโปรเจคได้ที่นี่ Click

Skip LoginSkip Activities

Activities

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Course categories